Büyük Projeler Büyük Tecrübe İster

Gümrük Rejimleri Hizmetleri

İhracat Rejimi İşlemleri

 • Bedelli İhracat
 • Bedelsiz İhracat
 • Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat
 • Yurtdışı müteahhitlik kapsamında yapılacak ihracat
 • Dolaşım belgeleri ATR ve Menşei Sertifikaları İşlemleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İşlemleri (İthalat)

 • Bedelli İthalat
 • Bedelsiz İthalat
 • Yatırım teşvikli ithalat
 • Ata karnesi gümrükleme işlemleri
 • Paket posta gümrükleme işlemleri
 • Fuar eşyası gümrükleme işlemleri
 • Bedelsiz ve Naklihane gümrük işlemleri
 • Yolcu ve yolcu eşyası gümrükleme işlemleri
 • Elçilik mektubu ve Takrir gümrükleme işlemleri
 • Aktarma gümrükleme işlemleri
 • Hibe eşyası gümrükleme işlemleri
 • Teminat çözümleri işlemleri
 • Dış Ticaret Standardızasyon İşlemleri
 • Transit Rejimi İşlemleri
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Dahilde İşleme Rejimi İşlemleri
 • Hariçte İşleme Rejimi İşlemleri
 • Geçici İthalat Rejimi İşlemleri
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İşlemleri
 • Gümrük Antrepo Rejmi İşlemleri