Büyük Projeler Büyük Tecrübe İster

HİZMETLER

 • Hizmetler

  Gümrük Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri

  • 4458 Sayılı Gümrük kanunu,
  • Gümrük Yönetmeliği,
  • Tebliğler,
  • Genelgeler,
  • Tasarruflu Yazılar,
  • Kaçakçılık mevzuatı

  devamı
 • Hizmetler

  Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri

  • Proje Danışmanlığı,
  • Operasyon Danışmanlığı,
  • Hukuki Uyuşmazlık ve İhtilaflar Konusunda Danışmanlık,
  • Mevzuat Kaynaklı Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Danışmanlığı,
  • Dış Ticarette Standardizasyon,
  • Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyum Çalışmaları

  devamı
 • Hizmetler

  Gümrük Rejimleri Hizmetleri

  İhracat Rejimi İşlemleri
  • Bedelli İhracat,
  • Bedelsiz İhracat, ...
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İşlemleri (İthalat)
  • Bedelli İthalat,
  • Bedelsiz İthalat,
  • Yatırım teşvikli ithalat,

  devamı
 • Hizmetler

  Kesintisiz İletişim Hizmetleri

  Firmamızdan Türkiye genelindeki tüm gümrüklere, direk EDİ (Elektronik veri transferi) bağlantısı kullanarak gümrük beyannamelerini kendi ofislerimizden düzenlemekte ve takip etmekteyiz ...

  devamı
 • Hizmetler

  Nakliye Sigorta ve Depolama Hizmetleri

  İthalat ve ihracat işlemlerinde nakliye sigorta ve depolama, firmalar açısından önemli bir maliyet kalemleridir. Proje Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Olarak biz bu maliyet kalemlerini en asgari düzeye indirmek için müşterilerimize uygun alternatifler sunmaktayız..

  devamı